1. Crinisor Stefan - Cuvant de Incheiere dar nu de la Veghere

  Crinisor Stefan - Cuvant de Incheiere dar nu de la Veghere
  1.Perseverență în Facerea Binelui – v. 13
  2. Sensibilitate în Aplicarea Disciplinei- vv. 14-15
  a. motivul- v. 14a
  b. metoda –v. 14b
  c. motivația – v. 15
  3. Armonie Divină în Biserică –v.16
  a. sursa păcii-v.16a
  b. nevoia păcii – v.16b
  c. diversitatea păcii- v.16c
  d. garanția păcii- v16d
  4. Credință Fermă în Cuvântul Domnului –v. 17
  a. credibilitatea mesagerului –v. 17a
  b. consecvența mesajului-v. 17b
  5. Har Deplin pentru Fiecare-v. 18
  A Word of Ending, but not from Vigilance
  1. Perseverance in Doing Good
  2. Sensibility When Implementing Church Discipline
  a. the reason
  b. the method
  c. the purpose
  3. Divine Harmony in the Church
  a. the source of peace
  b. the need for peace
  c. the variety of peace
  c. the warrant of peace
  4. Strong Belief in God’s Word
  a. the credibility of the messenger
  b. the consistency of the message
  5. Abundant Grace for Everybody

 2. Crinisor Stefan - Nimicuri periculoase

  2 Tes. 3:6-12

  1. O Poruncă Interesantă: Evită pe Unii Frați! –vv. 6, 11-12
  a. indisciplinați
  b. încăpățânați
  c. profitori
  d. leneși
  e. băgăreți
  f. guralivi
  2. O Pildă Impresionantă: Urmează Modelul de Viață Potrivit! –vv. 7-9

  a. un exemplu practice-v. 8
  b. o excepție potrivită –v. 9
  3. Un Principiu Important: Munca nu Trebuie Evitată! –v. 10

  a. munca este o poruncă divină – Gen. 1:15
  b. munca este o caracteristică divină- Ioan 5:17
  c. munca este un dar divin – Exod 31: 2
  d. munca este un mijloc de evanghelizare- Efes. 6:7

  Dangerous ”Nothings”

  1. An Interesting Command: Avoid some Brothers!
  a. unruly
  b. stubborn
  c. freeloader
  d. lazy
  e. busybody
  f. babbler

  2. An Impressive Example: Follow the Right Role Model!

  a. a practical example
  b. a fitting exception

  3. An Important Principle: Work Must not be Avoided!

  a. work is a divine command
  b. work is a divine quality
  c. work is divine gift
  d. work is an evangelistic tool

 3. Crinisor Stefan - Daca Pavel ar fi pastorul nostru

 4. Crinisor Stefan - Pana la Venirea Zilei Domnului

  Morning and Evening Sermons

 5. Crinisor Stefan - Pana la Venirea Zilei Domnului - partea 2

 6. Crinisor Stefan - Pana la Venirea Zilei Domnului - partea 1